Zaloguj sięZałóż konto
Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane

Elektrownie słoneczne

Systemy wyspowe

Pompy solarne

Lampy solarne

Elektrownie wiatrowe
1 » Regulamin2

Regulamin

§1 Informacja o Firmie
Firma EcoSolar od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu i instalacji urządzeń/systemów umożliwiających pozyskiwanie i wykorzystywanie energii odnawialnej, w szczególności energii ...

§1 Informacja o Firmie
Firma EcoSolar od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu i instalacji urządzeń/systemów umożliwiających pozyskiwanie i wykorzystywanie energii odnawialnej, w szczególności energii słonecznej, wiatrowej i wodnej, do celów użytkowych oraz profesjonalnych.
Firma EcoSolar działa pod adresem www.ecosolar.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mahatmy Gandhiego 19 lok. 33, NIP 794 120 67 66, REGON 140404602, e-mail biuro@ecosolar.pl, nr telefonu 022 844 91 88.

§2 Ochrona danych osobowych
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę EcoSolar z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mahatmy Gandhiego 19 lok. 33,  danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.ecosolar.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.
2. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a jeśli klient wyrazi na to zgodę - w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę EcoSolar.
4. EcoSolar zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez EcoSolar.
5. W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.

§3 Opisy i zdjęcia produktów
Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej www.ecosolar.pl, co dotyczy w szczególności koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.ecosolar.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

§4 Ceny
1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu EcoSolar, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.
3. Koszty dostawy będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia. W przypadku zamówień zagranicznych,  wielkogabarytowych lub wymagających specjalnego transportu konieczna może być osobna wycena transportu przez firmę spedycyjną.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która zostanie wysłana klientowi wraz z zamówionym towarem.
5. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych firmy EcoSolar są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.

§5 Zawarcie umowy (zakup)
1. Treść strony internetowej www.ecosolar.pl, wraz z aliasami, i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą:
• formularza zamieszczonego na stronie www.ecosolar.pl,
• przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres biuro@ecosolar.pl, b drogą listową.
Zamówienia można składać również, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.00:
• telefonicznie pod numerami +48 22 8449188 lub +48 609 770 437
• faksem 022 8449188
Zamówienia można składać również listownie oraz bezpośrednio w biurze firmy EcoSolar.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.ecosolar.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przy zamówieniach telefonicznych, listownych innych niż drogą elektroniczną Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść Regulaminu przed zawarciem umowy, poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną w pliku PDF lub potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem na piśmie.
5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
6. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.
7. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 2-ch dni roboczych, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.
8. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
9. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §5 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.

§6 Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
• Przelewem lub przekazem na rachunek bankowy firmy EcoSolar przed wydaniem towaru Klientowi
                 EcoSolar
                 Dorota Półtorak
                 ul. Mahatmy Gandhiego 19/33
                 02-645 Warszawa
                 nr konta: 04 1140 2004 0000 3702 4106 2214
• Płatność za pobraniem (ta forma płatności obowiązuje przy zakupie do 600 zł brutto)
• Finansowanie w ramach kredytu
• Raty
Prezentowane powyżej formy płatności mogą być łączone.

§7 Dostawa
1. Warunki dostawy
• Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (poprzez pocztę e-mail lub faksem) uzgodniono inaczej.
• Dostawa jest możliwa:
- Pocztą Polską
- Firmą Spedycyjną
- Kurierem Rowerowym EcoSolar (opcja dostępna tylko w wybranych miejscach z wyłączeniem zimy – w przypadku wybrania tej opcji transportu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta)
- Transportem firmowym EcoSolar
• Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu godziny i terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego pobierana jest opłata od 5 zł (w zależności od gabarytów i ilości zamówionego towaru). Płatność za towar należy uregulować przed odbiorem towaru (płatność w miejscu odbioru jest niemożliwa). O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia) oraz upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający.
• W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer/identyfikator zamówienia oraz identyfikator klienta.
• Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
• Termin dostawy może ulec wydłużeniu – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.
• Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.
• Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.
• Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 ust.2 niniejszego regulaminu.

2. Szkody powstałe podczas transportu

• W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym lub wprost potwierdzającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
• W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz oryginalnie zapakowany w karton zewnętrzny, owinięty folią typu stretch lub dostarczony w nieotwieranej kopercie bąbelkowej. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
• Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.
• W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie ust. 2., podpunkt pierwszy i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego na adres mailowy biuro@ecosolar.pl.

§ 8 Prawo własności
1. Zamówiony towar pozostaje własnością firmy EcoSolar do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.
2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§9 Zwrot towaru (prawo odstąpienia od umowy)
1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).
2. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klientom nie będącym konsumentem w rozumieniu pkt. 2 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
4. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 10 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy:
• towaru przygotowanego na podstawie specyfikacji klienta,
• towaru dostosowanego do osobistych potrzeb klienta,
• towaru, któy ze względu na swoje właściwości nie jest przystosowany do wysyłki, szybko się psuje,
• sytuacji, gdy został przekroczony termin ważności towaru, w którym zostały naruszone plomby i/lub opakowanie nośników danych oraz oprogramowania,
• gazet, czasopism, magazynów,
5. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zapoznać się z towarem, w szczególności sprawdzić jego funkcjonalność, jednak nie wykraczając poza granice zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem i innymi oryginalnymi wypełniaczami producenta) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna. W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia przesyłki Klient powinien niezależnie od oryginalnego opakowania producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W szczególności prosimy pamiętać, aby przy zwrocie towarów paletowych, zabezpieczyć go na palecie, na której został dostarczony. W przypadku zwrotu towaru bez, wyżej wymienionych, jego integralnych elementów (a więc: opakowania, instrukcji i karty gwarancyjnej) Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia z kosztów zwrotu odpowiedniej kwoty. Klient ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 10 dni na odstąpienie od umowy Klient powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w szczególności nie powinien dokonywać zmian przekraczających zwykły zarząd, np. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), usunięcie numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń, np. folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje od Sprzedającego fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 5 dni od jej otrzymania zwróci na podane przez Klienta konto bankowe, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób, cenę zakupionego towaru. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin ten ulega przedłużeniu. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
7. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie nieprzekraczającym granic zwykłego zarządu, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość produktu wraz z kosztem dostawy. Zwrot towaru niespełniającego oczekiwań (w przypadku odstąpienia od umowy) następuje na koszt Klienta. Klient ponosi wtedy ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. W przypadku otrzymania przez Klienta towaru wadliwego, koszty jego zwrotu ponosi Sprzedawca, który na własny koszt może odebrać towar poprzez firmę kurierską.

§10 Gwarancja
1. EcoSolar oświadcza, że produkty nabywane przez Konsumentów mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.
2. Adresy centrów serwisowych dla poszczególnych towarów i marek zawarte są w karcie gwarancyjnej lub na stronach producenta danego towaru . Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta. Towar odesłany do naprawy należy starannie zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu, najlepiej używając do tego celu oryginalnego opakowania.
3. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze.
4. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej jest faktura VAT i karta gwarancyjna jeśli jest osobnym dokumentem oprócz faktury VAT.
5. Kupujący zobowiązany jest skierować zgłoszenie reklamacyjne do wyznaczonego przez EcoSolar punktu serwisowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta drogą mailową: biuro@ecosolar.pl lub telefonicznie pod numerami +48 22 8449188 lub +48 609 770 437.
6. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.
7. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy - poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych produktu, spowodowanej wadą.
8. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, w szczególności poza granicami kraju, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych.
9. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
– konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
– uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
– uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
– uszkodzenia mechaniczne,
– uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
– uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
– uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
– roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile sa one zgodne z podanymi przez   
  producenta,
– przewody połaczeniowe, wtyki i gniazda.
10. Przesyłki reklamacyjne prosimy wysyłać na adres:
                 EcoSolar Dorota Półtorak - Serwis
                 ul. Mahatmy Gandhiego 19/33
                 02-645 Warszawa
                 Tel. (022) 844 91 88
11. Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

§11 Polityka Cookie
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma EcoSolar wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.
Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie EcoSolar będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Bez wyraźnej zgody użytkownika firma EcoSolar nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie!

§12 Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia zawsze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stornie internetowej pod adresem www.ecosolar.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
3. Regulamin Sklepu Internetowego EcoSolar w żadnym stopniu nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
4. Jeśli oficjalne prawo obowiązujące w Polsce, w momencie zakupu przez klienta całego systemu, towaru lub usługi, będzie lub jest w jakimkolwiek stopniu lepsze i korzystniejsze dla klienta od dowolnego zapisu niniejszego regulaminu to wobec klienta w każdym przypadku obowiązujący jest zapis korzystniejszy.
 


Przejdź do strony głównej