Zaloguj sięZałóż konto
Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane

Elektrownie słoneczne

Systemy wyspowe

Pompy solarne

Lampy solarne

Elektrownie wiatrowe
Strona główna » RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHSzanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.


EcoSolar wspiera wszystkie inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa, a także podnoszeniem świadomości w tym zakresie. Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w każdym przypadku wykorzystujemy powierzone nam dane w sposób zgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację dotyczącą naszej polityki prywatności, o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

 
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest EcoSolar Dorota Półtorak, tel. +48 22 844 91 88, 02-645 Warszawa, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EcoSolar Dorota Półtorak, Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa, mailowo, email: biuro@ecosolar.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu OZE. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.
4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania naszym klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez nas produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EcoSolar Dorota Półtorak, Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa lub mailowo: biuro@ecosolar.pl.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,
Administrator Danych Osobowych
Firma EcoSolar


Przejdź do strony głównej