Uszkodzenie modułu fotowoltaicznego. Co się dzieje?

Moduły fotowoltaiczne/baterie słoneczne są niestety nienaprawialne. Jedyne elementy, które w niektórych modułach PV/bateriach słonecznych można wymienić to: diody bypass w ich skrzynce przyłączeniowej, przewody, a w każdym module fotowoltaicznym/baterii słonecznej mamy możliwość wymiany łączeniówek na inne lub nowe. Jeśli chodzi o powierzchnię modułów fotowoltaicznych/baterii słonecznych, która zwykle jest ze szkła, to nie mamy zbyt wielu możliwości bo problem jest taki sam jak w przypadku szczelnego pakietu okiennego nowej generacji wypełnionego gazem, jeśli szyba jest rozbita to musimy wymienić całe okno, i tak jest też w przypadku modułu fotowoltaicznego/baterii słonecznej.

W praktyce będziemy mieli do czynienia z różnymi rodzajami uszkodzeń modułów fotowoltaicznych/baterii słonecznych. Jeśli uszkodzenie jest to pęknięcie gdzieś w rogu, nie nad ogniwem fotowoltaicznym i pęknięcie to nie spowodowało rozszczelnienia, taki moduł pozostaje w pełni sprawny i jego wymiana nie jest konieczna. Należy tutaj nadmienić, że nawet uderzenia, które nie powodują pęknięcia szkła mogą spowodować mikropęknięcia ogniw i prowadzić do utraty wydajności całego systemu fotowoltaicznego/systemu PV. Tego typu badania przeprowadzało wiele firm i okazuje się, że uderzenia, np. większego gradu, nie powodujące żadnych widocznych uszkodzeń, powodują spadek wydajności systemu o około 0.5%. Jeśli uszkodzone jest szkło w okolicy ogniwa to doszło do rozszczelnienia i moduł fotowoltaiczny będący częścią szeregu modułów w większym generatorze fotowoltaicznym nadaje się do wymiany na nowy.
Jeśli takiego modułu fotowoltaicznego/baterii słonecznej nie wymienimy, to poza stratami w produkcji energii, możemy mieć efekt podobny jak w przypadku zacienienia ogniwa lub ogniw modułu. Taki stan prowadzi do przegrzewania modułu fotowoltaicznego/baterii słonecznej w uszkodzonych miejscach, degradacji modułu, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do pożaru – niestety w mechanicznie uszkodzonym module przyczyny uszkodzenia usunąć się nie da.
Kolejnym efektem ubocznym uszkodzenia mechanicznego modułu fotowoltaicznego/baterii słonecznej może być przebicie, które w najgorszym przypadku może doprowadzić do porażenia.  Jeśli moduł PV pracuje w systemie niskonapięciowym opisane powyżej problemy nie wystąpią i będziemy mieli do czynienia jedynie z mniejszym lub większym spadkiem produkcji energii w zależności od skali uszkodzenia.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj