Znak sprawy 7/2020/Biostrateg3/EcoSolar – Dostawa zestawu inwerterów wraz z zabezpieczeniami PV DC i licznikami energii

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.

Termin złożenia ofert: 27.09.2020
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty złożenia zamówienia.
A. Pełna treść oferty
B. Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu inwerterów dla części modułowego systemu PV wraz z zabezpieczeniami przepięciowymi PV DC i licznikami energii niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu.

II. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Falowniki hybrydowe trójfazowe o mocy 10kW.
Ilość falowników 4 sztuki.
Parametry pojedynczego falownika PV:
– zakres napięć pracy falownika po stronie DC od maksimum 80V do minimum 1000V,
– napięcie maksymalne falownika po stronie DC minimum 1000V,
– dwa wbudowane układy MPPT,
– zakres napięć MPPT falownika po stronie DC od maksimum 80V do minimum 800V,
– minimalna moc fotowoltaiki przyłączona do pojedynczego falownika do 15kWp lub więcej,
– podstawowe zasilanie rezerwowe o mocy minimum 3kW przy odpowiednim nasłonecznieniu w czasie dnia (to zasilanie musi działać bez baterii),
– pełna komunikacja LAN, WiFi i RS485 (w celu zapewnienia integracji z systemami badawczymi),

B. Zabezpieczenia przepięciowe PV DC typu 1 + 2 dedykowane dla zaproponowanych inwerterów, iskiernikowo-warystorowe w ilości 10 sztuk.

C. Liczniki energii trójfazowe z wyświetlaczem LCD, o na prąd minimum 65A na fazę dedykowane i w pełni kompatybilne z powyżej wyspecyfikowanymi inwerterami – pełna komunikacja, pomiędzy inwerterami a licznikami energii.
Liczniki muszą posiadać interfejs ModBus RTU. Ilość 5 sztuk.

Gwarancja: minimum 5 lat.
Wyklucza się możliwość składnia ofert częściowych.
Termin realizacji – 30 dni od momentu złożenia zamówienia.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj