Znak sprawy 9/2021/Biostrateg3/ EcoSolar – Dostawa przewodów solarnych i złączy dla modułów fotowoltaicznych

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.

Termin złożenia ofert: 12.03.2021
Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty złożenia zamówienia.
A. Pełna treść oferty
B. Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa okablowania (przewodów fotowoltaicznych) oraz złączy fotowoltaicznych dla modułowego systemu zasilania w/w projektu badawczo-rozwojowego.

II. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Specyfikacja techniczna złączy montowanych na przewodach (1500 par – kompletów):
– Złącze gniazdo i wtyk – wyszczególnione w specyfikacji przedmiotu zamówienia jako jeden komplet (para),
– Złącza o średnicy przekroju w zakresie 5,5 – 7,4 mm
– Rodzaj kontaktu: Złącza bananowe Ø 4mm, wykonane z miedzi cynowanej, wewnątrz ze sprężystymi elementami polepszającymi kontakt elektryczny,
– Przystosowane do pracy przy maksymalne napięciu systemowym do: 1000 V DC / 600 V DC (UL) , 1000 V DC /1500V DC (IEC),
– Złącza pracujące w zakresie temperatur pracy: – 40°C… + 90°C (IEC), – 40°C… + 75°C (UL), – 40°C… + 70°C (UL 14 AWG) ,
– Zabezpieczenie przed rozłączeniem : system zatrzaskowy,
– Złącza wykonane w izolacji: PA (poliamid),
– Złącza w klasie palności: UL94-VO,
– Złącza posiadające certyfikaty: TÜV-Rheinland wg normy EN5021 – R60028286 TÜV-Rheinland, wg normy 2PfG2330 – R60087448 UL, według normy UL 6702 – E343181,
– Złącza odporne na sole zawarte w powietrzu według normy IEC 60068-2-52,
– Złącza oporne na amoniak zawarty w powietrzu: 1500h, 70°C/70% RH, 750ppm.
Ilość par złączy o powyżej wyspecyfikowanych parametrach: 1500 par (1500 sztuk gniazd i 1500 sztuk wtyków).

2. Specyfikacja techniczna złączy montowanych na przewodach (500 par – kompletów):
– Złącza kompatybilne z rodziną złączy MC4,
– Złącza przystosowane dla przewodów o średnicy 4mm2 i 6mm2,
– Rodzaj kontaktu: złącze bananowe Ø 4mm, wykonane z miedzi cynowanej,
wewnątrz gniazd ze sprężystymi elementami Multilam® polepszającymi kontakt elektryczny,
– Maksymalne napięcie systemowe : 1500 V DC (TÜV), 1500 V DC (UL), 1500 V DC ( JET),
– Zakres temperatur pracy: – 40°C… + 85°C (TÜV/UL),
– Parametry rezystancji kontaktu ≤ 0,2mΩ (po 25 latach gwarantowana ≤ 0,35mΩ)
– II Klasa bezpieczeństwa
– Sposób połączenia z przewodem i zabezpieczenie przed rozłączeniem (UL): zacisk i ukryty system zatrzaskowy,
– Klasa palności – UL94-VO
– Certyfikaty: TÜV-Rheinland według normy IEC 62852:2014+A1, R60098495 UL według normy UL 6703 – E349713, JET według normy IEC 61730-1:2004 – 1625-C4302-167,
– Odporność na sole zawarte w powietrzu według normy IEC 60068-2-52 i stopnia intensywności 6,
– Odporność na amoniak zawarty w powietrzu (TÜV) według normy: Q60095359.
Ilość par złączy o powyżej wyspecyfikowanych parametrach: 500 par (500 sztuk gniazd i 500 sztuk wtyków).

3. Specyfikacja techniczna okablowania (przewodu fotowoltaicznego):
– Napięcie znamionowe AC: 1,0kV lub więcej oraz DC: 1,5kV lub więcej,
– Maksymalne napięcie systemowe DC: 1,5kV lub więcej,
– Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy AC: 1,2kV lub więcej oraz DC 1,8kV lub więcej,
– Odporne na promieniowanie UV, Ozon, Hydrolizę,
– Rodzaj przewodnika: miedź elektrolityczna cynowana, klasa 5, zgodnie z normą IEC 60228,
– Izolator (podwójny) : wewnętrzny w białym kolorze: XLPO(RAL9003) oraz zewnętrzny w kolorze czarnym POLYOLEFIN,
– Rezystancja izolacji według normy EN 50395-8.2: większa bądź równa 1000 MΩkm,
– Promień gięcia zgodny z normą EN 50565-1: Dynamiczny / Statyczny >5 x OD/ >4x OD, gdzie OD to średnica zewnętrzna przewodu z izolacją,
– Odporność na kwasy, zasady i oleje (IRM 902) według normy IEC 60811-2-1,

Ilości przewodu o powyżej wyspecyfikowanych parametrach:
a. 4 rolki* przewodu 4 mm^2 – 2000 m (czarny)
b. 4 rolki* przewodu 6 mm^2 – 2000 m (czarny)
c. 1 rolka* przewodu 10 mm^2- 500 m (czarny)
Rolka* – 500 metrów

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych/użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia.
Jeżeli istnieje inny wyrób, na przykład innego producenta, posiadający inną nazwę ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, fizyczne, wymiarowe lub użytkowe do tych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne.
Ilekroć w wymienionym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się nazwy, symbole lub inne oznaczenia, które mogą być skojarzone z konkretnym producentem lub dostawcą, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie rozwiązania równoważnego, o takich samych i tożsamych fizycznie, funkcjonalnie i technicznie parametrach, które będą traktowane jako rozwiązanie równoważne.

III. TERMIN REALIZACJI i WARUNKI PŁATNOŚCI:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 21 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.
Warunki płatności: przedpłata /lub z odroczonym terminem płatności do uzgodnienia z zamawiającym.

IV. MIEJSCE DOSTAWY:
37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, działka numer 38 i 39.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj