Znak sprawy Nr 5/2020/Biostrateg3/EcoSolar – Dostawa modułów fotowoltaicznych

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.

Termin złożenia ofert: 26.06.2020
Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty złożenia zamówienia.

A. Pełna treść oferty

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów fotowoltaicznych, monokrystalicznych niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu.

 1. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • Moduł fotowoltaiczny, typu N-type Bifacial High Efficiency (technologia dwufazowa typu N)
 • Rodzaj pokrycia: szkło – szkło (Double Glass Module)
 • Wymiary modułu fotowoltaicznego nie większe niż 1992mm x 996mm x 30mm
 • Sprawność nie mniejsza niż 20 %
 • Moc modułu fotowoltaicznego od przodu nie mniejsza niż 405Wp
 • Liczba ogniw PV w module nie więcej niż 72 sztuki
 • Maksymalne napięcie systemowe na poziomie minimum 1500 V
 • Tolerancja mocy 0/+5%
 • Waga pojedynczego modułu nie większa niż 30 kg
 •  Zakres temperatur pracy modułu PV od -40oC do +85oC
 • Gwarancja liniowa na moc minimum 30 lat
 • Moduły PV powinny być wyprodukowane zgodnie z europejskim standardem EN IEC 61730-1
 • Minimalna łączna moc panelu fotowoltaicznego 70 875 Wp
 • W ofercie proszę podać cenę zgodnie ze standardem europejskim za 1 Wp mocy oraz za łączną moc za całość zamówienia
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych/użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Jeżeli istnieje inny wyrób, na przykład innego producenta, posiadający inną nazwę ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, fizyczne, wymiarowe lub użytkowe do tych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne. Ilekroć w wymienionym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się nazwy, symbole lub inne oznaczenia, które mogą być skojarzone z konkretnym producentem lub dostawcą, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie rozwiązania równoważnego, o takich samych i tożsamych fizycznie, funkcjonalnie i technicznie parametrach, które będą traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 21 dni od daty złożenia zamówienia.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj