Stacja Meteorologiczna – Kańczuga – Podkarpacie

Stacja wybudowana na zamówienie SGGW w Warszawie ze środków NCBR w ramach projektu TechRol – Technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej.

Link do stacji: https://kanczuga.meteo.com.pl/

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak zaprasza do przedstawienia oferty na:

  1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac ziemnych polegających na posadowieniu słupa strunobetonowego wirowanego E 15/15 dla elektrowni wiatrowej dla systemu grzewczego na obiekcie badawczym na terenie działek gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga na potrzeby projektu BioStrateg3.

Zakres prac obejmuje:

  1. Posadowienie na gruncie rolnym słupa strunobetonowego wirowego o 15 m długości po uprzednim przygotowaniu terenu do wykonania tego typu prac,
  2. Stabilizacja słupa,
  3. Zabezpieczenie dolnej części słupa przed czynnikami zewnętrznymi,
  4. Stabilizacja gruntu w miejscu posadowienia słupa wirowanego strunobetonowego

UWAGI: ze względu na gabaryty i wagę słupa wirowanego, strunobetonowego prace ziemne muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną za pomocą specjalistycznych urządzeń budowlanych (koparka, dźwig, wysięgnik).

Strona głównaMenuKonto
Szukaj