Znak sprawy Nr 2/2019/EcoSolar3/Biostrateg – Prace ziemne związane z posadowieniem na gruncie słupa strunobetonowego, wirowanego

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na prace ziemne polegające na posadowieniu słupa strunobetonowego, wirowanego na terenie działek gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga w terenie górniczym Kańczuga – 3.

Termin składania oferty: do 31.05.2019
Termin realizacji: do 31.08.2019

Rozstrzygnięcie konkursu

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak zaprasza do przedstawienia oferty na:

  1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac ziemnych polegających na posadowieniu słupa strunobetonowego wirowanego E 15/15 dla elektrowni wiatrowej dla systemu grzewczego na obiekcie badawczym na terenie działek gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga na potrzeby projektu BioStrateg3.

Zakres prac obejmuje:

  1. Posadowienie na gruncie rolnym słupa strunobetonowego wirowego o 15 m długości po uprzednim przygotowaniu terenu do wykonania tego typu prac,
  2. Wykonanie prac związanych ze stabilizacją słupa,
  3. Zabezpieczenie dolnej części słupa przed czynnikami zewnętrznymi,
  4. Stabilizacja gruntu wokół słupa wirowanego, strunobetonowego.

UWAGI: ze względu na gabaryty i wagę słupa wirowanego, strunobetonowego prace ziemne muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną za pomocą specjalistycznych urządzeń budowlanych (koparka, dźwig, wysięgnik – tylko przez firmy posiadające wiedzę i umiejętności do wykonywania tego typu prac).
A. Pełna treść ogłoszenia
B. Oświadczenie

Strona głównaMenuKonto
Szukaj