Znak sprawy – Nr 0/2018/Biostrateg3/EcoSolar. Wykonanie projektu robót geologicznych i dokumentacji dla 3 sond pionowych.

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie trzech sond pionowych dla pompy ciepła na działkach gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga w terenie górniczym Kańczuga – 3.

Termin składania oferty: do 28.08.2018
Termin realizacji: do 30.04.2019

Rozstrzygnięcie konkursu

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

a. Wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologicznej dla 3 sond pionowych dla pompy ciepła na działkach gruntowych nr 38 i 39 w granicach obszaru i terenu górniczego „Kańczuga-3” w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga.
b. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla Zamawiającego wynikających z realizacji projektu na terenie górniczym „Kańczuga-3”
Termin składania oferty – 28.08.2018
Termin realizacji zamówienia – 30.04.2019

A. Pełna treść zapytania
B. Wzór oferty
C. Wzór umowy

Strona głównaMenuKonto
Szukaj