Znak sprawy Nr 1/2018/Biostrateg3/EcoSolar – Wykonanie projektu koncepcyjnego, wykonawczego i powykonawczego

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu wykonawczego i powykonawczego ogrzewania z rekuperacją w nowo budowanym obiekcie badań w miejscowości Łopuszka Mała.

Termin składania oferty – 20.12.2018
Termin realizacji zamówienia – 15.02.2019

Rozstrzygnięcie konkursu

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego i powykonawczego instalacji grzewczej (chłodzącej), rekuperacji dla obiektów badawczych. Projekt obejmuje konieczne chłodzenie (klimatyzację) pomieszczeń w których będą znajdowały się baterie i układy inwerterowe. Podstawą do wykonania projektu ogrzewania są założenia bardzo niskiej temperatury czynnika grzewczego <35 stopni Celsjusza oraz maksymalizacji odzysku ciepła w obiektach badawczych. Projektowane instalacje obejmują kompletny system grzewczy (CO i CWU) zasilany z pompy ciepła (fotwoltaiki i turbin wiatrowych) oraz rezerwowego źródła awaryjnego w postaci pieca na pellet wraz z rozmieszczeniem urządzeń pomiarowych niezbędnych do badań, kompletny system rekuperacji i klimatyzacji. W okresie letnim zaprojektowany system grzewczy ma pracować jako chłodzenie płaszczyznowe. System musi być zaprojektowany z wykorzystaniem najbardziej wydajnych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego i najnowszych dostępnych technologii.
Wycena projektu koncepcyjnego i wykonawczego musi uwzględniać konsultacje w sprawie projektu w tym aktualizacje/zmiany projektu w w trakcie jego trwania oraz stosowne aktualizacje projektu po wykonaniu instalacji.

Termin składania oferty – 20.12.2018
Termin realizacji zamówienia – 15.02.2019

A. Pełna treść zapytania
B. Wzór oferty
C. Projekt budowlany w formie elektronicznej dostępny na zapytanie zainteresowanych. Prosimy o taką informację na adres: biuro@ecosolar.pl.

II. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena
Sposób wyliczenia najkorzystniejszej oferty:

C = (CN / COF) x 100 [pkt]
gdzie:
C – oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa”
CN – najniższa cena w ofertach
COF – cena rozpatrywanej oferty

Strona głównaMenuKonto
Szukaj