Znak sprawy Nr 2/2018/Biostrateg3/EcoSolar – Wykonanie instalacji dolnego źródła pompy ciepła

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie instalacji dolnego źródła pompy ciepła na terenie działek gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga w terenie górniczym Kańczuga – 3.

Termin składania oferty: do 31.12.2018
Termin realizacji: do 30.06.2019

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wykonanie instalacji dolnego źródła pompy ciepła na terenie działek gruntowych nr 38 i 39 w miejscowości Łopuszka Mała gmina Kańczuga (teren górniczy Kańczuga-3) na potrzeby projektu BioStrateg (Techrol):

 1. Wykonanie planu ruchu ze względu na konieczność wykonania odwiertów na obszarze górniczym Kańczuga-3 i uzyskanie zatwierdzenia go w Okręgowym Urzędzie Górniczym Krosno, w tym uzyskanie stosownych opinii wymaganych przez OUG Krosno,
 2. Zapewnienie pełnego nadzoru górniczego/geologicznego nad odwiertami (kierownik posiadający odpowiednie zezwolenia do wykonywania odwiertów na terenie górniczym)
 3. Wszystkie używane maszyny i oprzyrządowanie muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty pozwalające na wykonywanie odwiertów na terenie górniczym
 4. Wiercenie pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie 3 odwiertów o głębokości 150m każdy średnicą wiertła fi 149mm i zapuszczenie gruntowych pionowych wymienników  ciepła wypełnionych 30% roztworem glikolu polipropylenowego, do każdego z odwiertów wraz z próbą ciśnieniową,
 5. Przeprowadzenie rur dobiegowych o średnicy takiej samej jak rury wymienników pionowych, o długości około 20m, od każdego wymiennika do komory rozdzielaczowej. Od głębokości przy odwiercie 4,5m wznosząco aż do wlotu studzienki rozdzielaczowej. Wykonanie wstępnych prób ciśnieniowych zainstalowanych sond.
 6. Dostarczenie i montaż komory rozdzielaczowej  DN-1200 z kątowymi zaworami nastawnymi, oryginalnymi rotametrami i termometrami na każdej sekcji z przedłużką górną z przedłużeniem komory 800mm wraz z kapturem/deklem uszczelniającym 800mm.
 7. Doprowadzenie rurami preizolowanymi fi 63mm do budynku i instalacja naczynia wzbiorczego z manometrem,
 8. Odpowietrzenie, odfiltrowanie i wykonanie ciśnieniowych prób szczelności instalacji.
 9. Pozostawienie instalacji pod ciśnieniem w celu długoterminowego sprawdzenia szczelności instalacji.
 10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2019

A. Pełna treść ogłoszenia
B. Wzór oferty
C. Wzór umowy

D. Rozstrzygnięcie konkursu

Strona głównaMenuKonto
Szukaj