Znak sprawy: Nr 2/2020/Biostrateg3/EcoSolar – Dostawa gruntowej pompy ciepła wraz z niezbędnymi do niej akcesoriami

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. ”Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, Umowa Nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017, firma EcoSolar Dorota Półtorak, ul. Mahatmy Gandhiego 19/33, 02-645 Warszawa zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w związku z realizacją w/w projektu na działkach gruntowych numer 38 i 39 na terenie obszaru wiejskiego Łopuszka Mała.
Termin złożenia ofert: 30.10.2020
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty złożenia zamówienia

A. Pełna treść oferty
B. Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruntowej pompy ciepła wraz z niezbędnymi do niej akcesoriami do systemu zasilania w/w projektu badawczo-rozwojowego.

II. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym chłodzeniem i niezbędnymi do jej poprawnej pracy z akcesoriami
2. Moc grzewcza nie większa niż 16kW
3. Powinna umożliwiać chłodzenie aktywne/ pasywne przy zastosowaniu odpowiedniego modułu
4. Pobór mocy elektrycznej według normy EN 14511, przy B0/W35 nie większy niż 1,9kW
5. Moc grzewcza nominalna według normy EN 14511, przy B0/W35 nie większa niż 9 kW
6. Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 35o C) nie większa niż A+++
7. Możliwość komunikacji przez ETHERNET, WI-FI I ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA
8. Możliwość sterowania przez Internet
9. Wysoki współczynnik sprawności SCOP nie mniejszy niż 5,5
10. Pompa powinna posiadać certyfikat EHPA Q oraz HP Keymark
11. Powinna umożliwiać synchronizację pracy z aktualnymi warunkami pogodowymi w celu optymalnej pracy przy najmniejszym zużyciu energii
12. Powinna posiadać modułową moc grzewczą
13. Powinna posiadać wbudowany licznik energii cieplnej
14. Powinna posiadać 3 letnią gwarancję producenta z możliwością przedłużenia na kolejne lata

Pompa powinna sterować 4 obiegami grzewczo-chłodzącymi grzanie zimą i chłodzenie latem plus jeden obieg to powinna być cyrkulacja na klimakonwektor. Cała instalacja pompy powinna być na glikolu. Pompa powinna ładować buforowy zasobnik ciepła (latem zimna) o pojemności 1000l przez wężownicę o powierzchni wymiany 11m^2 tak aby delta t pomiędzy pompą a zasobnikiem (strata na wymienniku) powinna być znikoma. Chłodzenie zimą powinno być pasywne zaś latem aktywne i do niższej temperatury niż chłodzenie głównego bufora C.O.

Strona głównaMenuKonto
Szukaj